Israels Van Kessel – Bewindvoering WSNP

Bewindvoering WSNP

Bewindvoering WSNP

Deze afkorting staat voor Wet Schuldsanering Natuurlijk Personen. Heeft u zo veel schulden dat u deze niet meer kunt aflossen, dan dient u zich eerst te wenden tot particuliere of gemeentelijke bureaus voor schuldhulpverlening. Lukt het deze bureaus niet om uw schulden te saneren, dan kunt een verzoek doen aan de rechtbank om toegelaten te worden tot het wettelijke traject (de WSNP).Bij de toelating tot de WNSP benoemt de rechtbank een bewindvoerder die zijn taak uitoefent in overeenstemming met de wettelijke regelgeving. Hierdoor kunnen de meeste personen na afloop met een zogenaamde ‘’schone lei’’ hun financiële leven hervatten.

Voor al uw vragen op dit gebied verwijzen wij u graag door naar Marieke Munter (Culemborg) en Simone Quint (Oss), beiden zelfstandig werkzaam en vaste bewindvoerders voor rechtbank Gelderland in een groot aantal zaken. Ons kantoor heeft – sinds 2005 – goede ervaringen met hen op dit gebied.