Israels Van Kessel – Bestuursrecht

Overheid
Bestuursrecht
Vergunningen
Omgevingsrecht
Besluiten van de overheid

Overheid
Daar waar de belangen van de gemeente of overheid mogelijk conflicteren met die van particulieren of ondernemers kan ons kantoor u adviseren of zo nodig procederen. Wij kennen de actuele regelgeving en hebben door jarenlange ervaring een uitgestrekt netwerk.

Om te weten wat bij een omgevingsvergunning of bestemmingsherziening de eventueel toekomstige mogelijkheden zijn om uw doel te bereiken kunnen wij u in korte tijd een beeld geven.

Voorts kunnen wij adviseren en procederen over handhaving door de overheid opgelegde sancties, intrekking of weigering van vergunningen, sluiting van bedrijven, bestemmingsplannen en of ruimtelijke verordening.

In dit kader heeft ons kantoor langlopende ervaring met Alois Menhart, deskundige bestuursrecht en adviseur met veel expertise in het voeren van allerlei bestuursrechtelijke procedures. In voorkomende gevallen verwijzen wij graag naar hem door.