Israels Van Kessel – Tarieven

Kosten

Uurtarieven en andere afspraken
De basis van elke opdracht is een uurtarief. Dit tarief is afhankelijk van het type werkzaamheden en welke advocaat of adviseur het betreft. Bij een onzeker resultaat of bijzondere omstandigheden zijn speciale afspraken mogelijk.

Mediation
Bij mediation betalen beide cliënten ieder de helft van de kosten. Indien één van hen recht heeft op een toevoeging dan betaalt de ander de helft van het basistarief. Op basis van uw persoonlijke situatie kan de mediator met u afwijkende afspraken maken.

Algemene Voorwaarden
Wij werken met een model Opdrachtbevestiging. Dit stuk bevat onze algemene voorwaarden. Voor Mediation zijn er aanvullend NMI-voorwaarden, de mediationovereenkomst.

Gefinancierde rechtsbijstand
Het is mogelijk dat wij voor u optreden op basis van gefinancierde rechtsbijstand, een z.g. toevoeging. Dit is wat men vroeger advocaat van onvermogen noemde.

Om in aanmerking te komen voor een toevoeging mag het inkomen en vermogen van u en uw partner niet hoger zijn dan een door de Raad voor Rechtsbijstand vastgesteld drempelbedrag. Ook het financiële resultaat van de zaak telt mee voor de vermogenstoets. Kijk voor meer informatie en actuele toelatingseisen op: www.rvr.org. U dient altijd een eigen bijdrage te betalen. De hoogte van die eigen bijdrage is afhankelijk van uw inkomen.

De advocaat kan reden hebben om een bepaalde zaak niet voor u op basis van een toevoeging te kunnen of willen doen. Dit wordt dan uiteraard met u besproken